Een schonere omgeving

Het is tijd om een einde te maken aan alle verschillende plastic bekers die de grond bezaaien van straten en parken.Tijd voor duurzame producten. Daarvoor moet er een omslag komen in comsumptiegedrag. Met herbruikbare bekers kan het volume afval tijdens een evenement met 80% teruggebracht worden.
Als er geen afval als blikjes, plastic bordjes, bestek en etensbakjes meer op de grond ligt, dan gaan bezoekers zich ook anders gedragen. Dus als er minder wegwerpverpakkingen en -bekers worden gebruikt, zullen de mensen eerder geneigd zijn het afval op te pakken en in de afvalcontainers te gooien. Een positief effect van het invoeren van herbuikbare bekers.
De omgeving blijft schoon en prettig.
Met een kleine moeite dragen de consumenten bij aan het behoud van omgeving en natuur.

Herbruikbare bekers of composteerbare bekers?

Geen plastic wergwerpbekers meer maar composteerbare! Een geweldig alternatief! Op het eerste gezicht lijkt dit een aantrekkelijk idee. Alleen: het leidt niet tot een gedragsverandering. Juist kan het er, onder het mom van 'composteerbaarheid' , toe leiden dat de laatste terughoudendheid om het op de grond te gooien wordt weggenomen. 'Het is immers composteerbaar'.
Toch kost het aan het eind van het evenement nog steeds veel tijd om de bekers op te rapen, te sorteren en ze proberen te composteren. Vooralsnog heeft het nog geen afdoende resultaat.
En ook: hebben we niet nog steeds de grondstoffen nodig om de composteerbare bekers te produceren? Daarnaast wordt evenveel energie gebruikt om deze bekers te maken als voor herbruikbare. Maar na slechts één keer zijn ze niet meer te gebruiken, terwijl de herbruikbare bekers dan pas aan het begin staan van een een lang gebruiksleven bij vele evenementen.
Composteerbare verpakkingen, en met name de bekers, hebben geen invloed op de hoeveelheid afval. Ironisch genoeg blijven ze evenveel energie opslokken als de traditionele wegwerpproducten.

Reinigen en recyclen:

Om machinaal gereinigd te worden, conform de hygiënevereisten, is slechts 6 tot 10 centiliter water nodig.
Aan het einde van hun bestaan, krijgen herbruikbare beker een tweede leven. Ze worden omgesmolten en verwerkt tot bijvoorbeeld bekerhouders, asbakken of ijskrabbers voor auto's.
 

Solution de gestion de contenu : Blyss CMS, developpé par Kairn (Toulouse).