Een financieel haalbaar concept voor de organisatie

Doel:

Een concept aan te bieden dat bereikbaar is voor iedereen, ongeacht de financiële middelen.
De herbruikbare beker is een economisch verantwoorde oplossing.
Een besparing voor de gemeenschap.
Op dit moment hebben sommige evenementen, dankzij de herbruikbare bekers, een vermindering van de hoeveelheid afval met 80%.
In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, is het gebruik van wegwerpproducten niet goedkoop. De schoonmaakkosten bijvoorbeeld, zijn enorm na afloop van een festival of evenement.
Sinds de invoering van herbruikbare bekers is de schoonmaaktijd voor de Féria de Condom (in Gers), die rond de 35.000 bezoekers trekt, gehalveerd. Voor andere festival in Zuidwest-Frankrijk zijn de schoonmaakkosten voor gemeenten met 40% gedaald. Simpelweg door het gebruik van herbruikbare bekers.
Ook helpt het gewenste hergebruik het steeds opnieuw fabriceren van nieuwe bekers terug te dringen. Op de middellange tot lange termijn zal het gebruik van herbruikbare bekers voor een belangrijke kostenbesparing zorgen.

Een voor iedereen beschikbaar concept:

ECOCUP heeft getracht een concept te bieden dat geschikt is voor alle te organiseren evenementen, van welke omvang dan ook.

ECOCUP biedt een scala aan mogelijkheden voor de huur of koop van bekers, toegesneden op de financiële mogelijkheden voor iedereen.
Elke beker wordt overhandigd tegen een borg van 1 Euro. Op die manier levert iedere niet ingeleverde beker (voornamelijk als souvenir gehouden) de organisator 1 Euro aan inkomsten op.

Twee modellen bekerhouders zijn verkrijgbaar voor verkoop op commissiebasis. Alleen de verkochte houders worden in rekening gebracht. De andere worden kosteloos teruggenomen.
De kosten voor een wegwerpbeker bedragen tussen de 2,5 en 5 Eurocent. Sommige drankleveranciers verstrekken deze bekers bij hun producten, maar deze kosten worden verrekend in de prijs van de dranken.

Herbruikbare bekers zijn een nieuw medium voor communicatie of reclame. Sommige evenementen hebben gesponsorde bekers.

Herbruikbare bekers zorgen voor een schonere locatie.Hierdoor worden tijd en kosten voor schoonmaak teruggebracht.
 

Solution de gestion de contenu : Blyss CMS, developpé par Kairn (Toulouse).