De menselijke benadering.

Doel:

Door kleine gedragsveranderingen het milieu beschermen. Dat is de plicht van iedereen. Een taak van iedere burger.

Van individueel handelen naar collectief handelen:

Gaandeweg kan de kleine inzet van alle individuen tezamen een groot positief effect hebben op het milieu. Als ieder van ons een wegwerpbeker vervangt door een herbruikbare kunnen we de productie van wegwerpbekers een halt toeroepen. Als we allemaal een herbruikbare beker gebruiken zal er geen afval meer op de grond achterblijven.
Op die manier leidt de optelsom van individueel gedrag tot een mondiale gedragsverandering.
De invoering van herbruikbare bekers laat zien dat het mensen ertoe aanzet ook hun overige afval als blikjes en verpakkingen in de afvalcontainers te gooien.Gaandeweg zal dit mechanisme evenementen transformeren tot een schonere, en dus aantrekkelijkere locatie en evenement.

Borg: een middel om een gevoel van verantwoordelijkheid te geven

Elke herbruikbare beker wordt aangschaft voor 1 Euro, en heeft nu een symbolische waarde. Dit bedrag staat voor de fabricagekosten en staat ook symbool voor de ecologische footprint die de fabricage veroorzaakt. Maar in tegenstelling tot wegwerpbekers is deze beker vrijwel oneindig te gebruiken. de invoering van borg geeft de gebruiker eigen verantwoordelijkheid. Feitelijk wordt deze beker niet afgedankt, maar hergebruikt.
ECOCUP houdt vast aan het idee van de 1 Euro borg. De beker is alleen een verpakkingsmiddel; een voorwerp met een bepaald gebruik. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de gebruiker zijn borg terugkrijgt bij inlevering. ECOCUP wil daarom geen samenwerking aangaan met bedrijven die de bekers alleen willlen verkopen, zonder een systeem van borg. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal hierop een uitzondering kunnen worden gemaakt.

Privé hergebruik van de beker.

Soms krijgen deze bekers in wat kleinere groepen een tweede leven. Ze worden gebruikt door kinderen, zonder het risico van breken. Volwassenen gebruiken ze voor vakanties, picknics of op de camping. Van studenten horen we dat zij ze voor hun feestjes gebruiken.Bedrijven gebruiken ze ter vervanging van wegwerpbekers.
 

Solution de gestion de contenu : Blyss CMS, developpé par Kairn (Toulouse).